ADHESIVES

ANCHORING ADHESIVES

SIKA® ANCHORFIX 1 | Polyester based Anchoring & Bolt Adhesive

SIKA® ANCHORFIX 3+ | Anchoring Adhesive

SIKA® ANCHORFIX 1 | Polyester based Anchoring & Bolt Adhesive

SIKA® ANCHORFIX 1 – Polyester Anchoring Adhesive